top of page

ZNG Elektrik & Enerji 

ZNG ELEKTRİK ve ENERJİ kalitenin vazgeçilmez olarak gördüğü işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasını ilk hedef seçmiştir. Çalışma yaşamını etkileyen birçok risk vardır. Bu risklerin hepimize olumsuz etkiler oluşturur. Hedefimiz bu riskleri minimumda tutmak ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmaktır.

Our Services

Proje Uygulama Tasarımı

Aydınlatma Ve Priz Dağıtım Sistemleri

Yapının yaşayan bir bina olması en önemli planlama kriterini esneklik ve genişleyebilirlik  olarak ortaya çıkarmaktır.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Binalardaki can ve mal güvenliğinin en önemli sigortalarından birisi acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleridir.

A.G Dağıtım

Pano Sistemleri

Alçak gerilim elektrik sistemleri için, standart yönetmelik ve şartnamelere uygun, ihtiyaca yönelik,

Telefon Dağıtım Data ve Fiber Optik  Network Sistemleri

Zayıf akım sistemleri ilgili standart ve yönetmeliklere göre kuvvetli akımdan ayrı olarak tasarlanmalıdır.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin alarm verme işlemi için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile yapılmalıdır.

Acil Anons Ve Ses Sistemleri

Acil anons sistemlerinin kullanılması ile ilgili, Binaların Yangından Korunması hakkında yönetmelikte belirtilmiştir. 

İnterkom Sistemleri

Tek daireden çok bloklu sistemlere kadar bağlantı ile daireler, bloklar arası görüşme, aynı sisteme görüntü veya sesli cihaz sağlayabilmektedir.

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız alarm sistemleri  algılayıcılar vasıtasıyla algılanarak alarm olarak sesli uyarı vermesi prensibine dayanır.

Temel Topraklama Sistemi

“Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ile belirli bir düzen altına alınmıştır.

Ölçü Test Ve Devreye
Alma Süreçleri

Test ve Devreye Alma Hizmetleri kapsamında, yeni tesis edilmiş veya hali hazırda işletmede bulunan enerji tesisleri için, hizmetler sunmaktayız.

Bir ihtiyacınız mı var ?

ZNG ELEKTRİK ve ENERJİ hizmetleri hakkında bilgi ve fiyat detayları hakkında görüşmek için teklif al butonuna tıklayabilirsiniz.

bottom of page