top of page

               İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme

ZNG ELEKTRİK ve ENERJİ kalitenin vazgeçilmez olarak gördüğü işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasını ilk hedef seçmiştir. Çalışma yaşamını etkileyen birçok risk vardır. Bu risklerin hepimize olumsuz etkiler oluşturur. Hedefimiz bu riskleri minimumda tutmak ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmaktır. Bu kayıpları en aza indirilmesi ve güvenli halde bir çalışma ortamı  oluşmasında, eğitimin ve ,iş motivasyonunun önemi büyüktür.

 

Uyulması gereken kuralları, mecburiyet olarak görmeyip, çalışanların sağlığı ve güvenliğini destekleyen verimi ve kaliteyi yükselten bir araç olarak görmek gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışımızı yaygınlaştırmalıyız. İyileştirici ve önleyici bir anlayış ile çözüme ulaşılacağına inanıyoruz. 

 

Çalışanların mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmektedir.

bottom of page