top of page

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin alarm verme işlemini gerçekleştiren sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının doğru tasarlanması için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile yapılmalıdır.

 

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

bottom of page