top of page

Ölçü Test Ve Devreye
Alma Süreçleri

Toprak Devamlılığı Ölçümü

Bu testin amacı arıza akımlarının toprağa akmasını sağlayan topraklama iletkeninin toprak ile irtibat kalitesinin tespitidir. Burada ölçülen direnç uluslar arası standart olan 0,5 Ω seviyesinin altında olması istenir bu değer limit olarak ekranın üzerinde görüntülenir (dilerseniz limiti değiştirebilirsiniz). İlgili standartlar doğrultusunda CA6117 test için 200 mA akım ve 4...24 V arası bir gerilim kullanır.

 

İzolasyon Direnci Ölçümü

Bu testin amacı izolasyon direncinin; aktif iletkenlerin birbirleri arasında ve toprağa karşı olan ölçüm değerlerinin ilgili uluslar arası standartların üzerinde olduğunun tespit edilmesidir.

 

Prizden Topraklama Ölçümü

Doğru bir topraklama; yıldırım veya arıza akımlarına karşı, insan, mal ve uygulamayı korumanın  tek yoludur. Bu nedenle elektrikle çalışan her cihazın bağlı olduğu noktadaki topraklama direncinin istenilen limitlerde olması büyük önem taşır.

 her türlü topraklama sistemine ait toprak direnci enerji altında veya enerjisiz olarak ilgili uygulamanın yanından anında ölçülerek görülebilir. Üstelik bu ölçüm hem toprağa kazık çakarak hem de kazık çakmadan direkt olarak prizden yapılabilir.

Enerji Altında Topraklama Ölçümü (Ra)

Bu ölçüm temelde 3 telli topraklama ölçümü ile aynı aynıdır tek fark bu ölçümde tek ölçüm kazığı kullanılır ve ölçüm süresince topraklama iletkenini sökmeye gerek kalmadığından hızlı ve güvelirdir.

İki farklı ölçüm modu vardır.

Kaçak akım rölelerinin (30 mA) açmasını engelleyecek test akımı ile ölçüm ki bu ölçümde 6/9/12 mA lik test akımları kullanılır.

Yüksek test akımı ile ölçüm modunda (Trip mod) ise ölçüm hassasiyeti çok daha fazladır. Bu ölçüm sonucunda SEV3755 standardına göre faz-toprak hatası durumundaki hata gerilimi (Ufk) de hesaplanır.

 

Enerji Altında Seçici Topraklama Ölçümü (Ra Sel.)

Eğer birçok topraklama elektrodu paralel bağlanmış ise (TN tip topraklama) topraklama ölçüm pensi kullanarak (bu üründe opsiyondur) enerji altında seçici topraklama ölçümü yapmak mümkündür. Bu ölçüm tekniği ile topraklama iletkenlerinden birinin topraklama direncini , diğer iletkenlerin bağlantısını sökmeden sistem enerji altında iken dahi ölçmek mümkündür.

 

Hat Empedansı(Zi) Testi

Bu ölçüm Faz-Nötr veya Faz-Faz arasındaki loop (döngü) empedansını ölçmek ve bir kısa devre durumunda akacak arıza akımını hesaplayarak ilgili devre kesicilerin seçilmesi veya seçilmiş olan devre kesicilerin uygunluğunun tespiti amacı ile kullanılır.

Ölçüm için ürünle birlikte verilen özel priz adaptörü veya bağlantı kabloları kullanılarak kolayca prizden veya pano-ekipmandan ölçüm yapmak mümkündür.

 

Loop Empedans(Zs) Testi

TT tipi topraklama uygulamalarında, herhangi bir kazık kullanmadan toprak ölçümü yapmanın kolay yolu loop(döngü) empedansı ölçümüdür. Sonuç Zs, L ve PE iletkenleri arasında loop empedansını ölçerek bulunur. Topraklama direncinden sadece biraz büyüktür ki bu değer içerisinde trafonun topraklama direnci ve kabloların dirençleri mevcuttur ki bu değerler çok ufak olduğundan kayda değer değildir.

TN ve TT tipi uygulamalarda, loop empesansı ölçümü sayesinde kısa devre akımı da hesaplanır ve bağlantılar için gerekli korumaların değerleri anlaşılabilir ( sigorta veya devre kesiciler )

IT tipi bağlantılarda ise, bu ölçüm trafonun empedansının çok yüksek olmasından dolayı yapılamaz ki bazen topraktan bağlantı tamamen izoledir.

 

Kaçak Akım Rölesi Testi

3 farklı metotla kaçak akım rölelerini test edebilir.

Pulse modu : Bu modda kaçak akım rölesinin cevap süresi açma süresi ölçülür.

Adım modu : rölenin açma zamanı ve açma akımının tam olarak tespiti için kullanılır.

Tripsiz (Açmasız) test : Kaçak akım rölesinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirip getirmediğinin tespitinde kullanılır.

 

KAR (RCD) testi aynı zamanda hata anında oluşacak olan hata gerilimini de hesaplamakta kullanılır. Uf = Zs x IΔn

 

Bu ölçümde birçok test fonksiyonu değiştirilebilir.

Test edilen KAR (RCD) nin kapasitesi

 KAR (RCD) tipi :Standart (STD), S, G veya B tipi

Test sinyalinin dalga formu

bottom of page